Aanmelden via het bestuur of tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt  € 25,00
Banknummer Buurtvereniging Schoor:

IBAN NL72 RABO 0135 5408 36

Laatste wijziging: mei 2014.

Aanmelding digitale informatie: klik hier.