Kraan, Roeven en Schoor: Informatie en wetenswaardigheden


Buizentrace:  de gemeente heeft in september 2019 opdracht gegeven de (drie) bestemmingsplannen te wijzigen zoals wij dat graag willen!!

De ccie milieu actueel dient een zienswijze in op de NOVI.

2 april Windmolens Omgevingsfonds: klik hier.

Bij de Raad van State zijn nog steeds bezwaren in behandeling. Eind september / begin oktober verwachten we uitspraken.

Commissies: Verkeer: enquete komt; Schoon Schoor: hou de site in de gaten; Bewonersbelangen: zie hoofdartikelen op de site.